Alex Dossche

 • Delen
 • facebook
 • twitter
 • linkedin

Alles over cashflow en de behoefte aan bedrijfskapitaal

De behoefte aan bedrijfskapitaal (BBK) is een financiële indicator die misschien moeilijk te begrijpen lijkt. Nochtans is de berekening ervan erg eenvoudig en vooral erg nuttig! De BBK is nauw gekoppeld aan de cashflow en biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de financiële gezondheid van het bedrijf en daarnaar te handelen. Een uitdaging wanneer er moeilijkheden zijn, maar ook wanneer u uw activiteiten verder wil ontwikkelen. Behoefte aan bedrijfskapitaal en cashflow: alles op een rijtje om een goed inzicht te krijgen in deze essentiële begrippen.

Behoefte aan bedrijfskapitaal : definitie, berekening en inzet

De BBK is het bedrag dat het bedrijf moet financieren om zijn kosten te betalen in afwachting van de vereffening van alle schuldvorderingen van zijn klanten: de BBK resulteert uit het tijdverschil tussen de inningen en de uitbetalingen.

Illustratie: wanneer het bedrijf zijn leveranciers betaalt op 30 dagen, terwijl zijn klanten betalen op 60 dagen, heeft het bedrijf een positieve BBK. Het moet over voldoende cashflow beschikken om zijn kosten te betalen in afwachting van de vereffening van zijn schuldvorderingen.

Positieve of negatieve BBK

De formule voor de berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal is de volgende:

BBK = stock + schuldvorderingen – schulden

Hoe moet het resultaat worden geïnterpreteerd ?

 • De BBK is positief: dat betekent dat het bedrijf het verschil moet financieren dat wordt vastgesteld tussen de inningen en de uitbetalingen – dit is in de praktijk vaak het geval wanneer het bedrijf aan zijn klanten langere betalingstermijnen toekent dan de betalingstermijnen die werden onderhandeld met zijn leveranciers. De cashflow vormt het meest gebruikelijke middel om een positieve BBK te financieren.
 • De BBK is negatief: dat betekent dat de inning voorafgaat aan de uitbetaling – dit komt in de praktijk vaak voor in de sector van de grootdistributie. De negatieve BBK vormt dan een financieel hulpmiddel voor het bedrijf.

Het verband tussen bedrijfskapitaal en de behoefte aan bedrijfskapitaal

Het bedrijfskapitaal duidt op het geld dat effectief beschikbaar is in de kas van het bedrijf om zijn activiteiten te financieren. Het is nuttig om een vergelijking te maken tussen het bedrijfskapitaal en de behoefte aan bedrijfskapitaal:

 • Als de BBK groter is dan het bedrijfskapitaal: het bedrijf heeft meer geld nodig dan het middelen heeft, en moet een financieringsmiddel vinden om zijn bedrijfskosten te kunnen betalen – leveranciers, lonen, kadaster, fiscaliteit…
 • Als de BBK minder is dan het bedrijfskapitaal: de cashflow van het bedrijf is minstens toereikend om zijn kosten te betalen. Het bedrijf moet geen beroep doen op een lening voor financiering, want zijn financiële reserves maken dat overbodig.

De cashflow vormt de koppeling tussen het bedrijfskapitaal en de BBK.

 

Cashflow : definitie en inzet

De cashflow duidt op de eigen middelen die het bedrijf bezit. Deze middelen vormen een kostbaar financieel hulpmiddel. De cashflow biedt immers de mogelijkheid om de kosten te betalen, maar ook om te investeren in nieuwe projecten met veel groeipotentieel. Naast dit erg concrete financiële aspect heeft de cashflow een psychologische impact op de bedrijfsleider – en zijn teams. Een zwakke cashflow zorgt voor stress en onzekerheid. 

Wanneer het bedrijfskapitaal groter is dan de BBK, is de bedrijfsleider gerust: zijn cashflow is positief, hij kan zijn kosten betalen en zich ontwikkelen. Een bedrijfskapitaal dat lager is dan de BBK, is echter een bron van onzekerheid: de cashflow van het bedrijf is negatief, er moeten snel (vaak dure) oplossingen worden gevonden om te vermijden dat het tot een staking van betaling komt.

Welke hefbomen zijn er om het bedrijfskapitaal te verhogen en de BBK te verminderen?

Door het bedrijfskapitaal te verhogen en/of de behoefte aan bedrijfskapitaal te verminderen, behoudt het bedrijf voldoende cashflow. De kosten worden op tijd betaald, de groeiperspectieven zijn goed, de bedrijfsleider stuurt de activiteiten vol vertrouwen aan.

Hoe kan het bedrijfskapitaal worden verhoogd? 

Er moet geld binnenkomen in de kas van het bedrijf. Daartoe zijn er meerdere strategische pistes:

 • Verhoging van de eigen middelen: gebruik van de ingehouden winsten, kapitaalverhoging, lening op lange termijn …
 • Verkoop van vaste activa – niet noodzakelijk onroerende of roerende goederen.

Welke hefbomen zijn er om de behoefte aan bedrijfskapitaal te verminderen?

 • Optimaliseren van klantenvorderingen : kortere betalingstermijnen, voorschotten vragen, systematische aanmaning bij laattijdige betaling, … Allemaal acties waarmee de BBK met geringe inspanningen kan worden verminderd.
 • Onderhandelen van langere betalingstermijnen met leveranciers, zodat facturen van klanten worden geïnd vooraleer de schulden moeten worden voldaan.
 • Voor fiscale en sociale schulden kiezen voor driemaandelijkse betaling in plaats van maandelijkse.
 • De voorraden afbouwen om slapende voorraden te voorkomen – die de behoefte aan bedrijfskapitaal vergroten.

De klantenvorderingen blijven de meest doeltreffende hefboom om uw BBK te verminderen. Met een krachtig programma voor de inning van schuldvorderingen bekomt u snel resultaten: de scenario’s voor automatische aanmaning maken het mogelijk om sneller te innen zonder extra mensen te moeten inzetten.

 • Delen
 • facebook
 • twitter
 • linkedin

Gerelateerde berichten

Blogs

Wij zijn Isabel Group: Jan Rubbrecht, een ijzersterke werknemer in dienst bij Isabel Group

Jan is onze IT Change Coordinator. Hij werkt al 6 jaar bij Isabel Group.  Jan nam deel aan de volledige Ironman-triatlon ...

Blogs

Versneld digitaliseren voor een geslaagde COVID-19-exitstrategie

Langzaam maar zeker blikken CFO’s vooruit naar het post-coronatijdperk. PwC raadt aan een exitstrategie uit te stippelen.

Blogs

Bespreek deze 4 veiligheidsaspecten bij het kiezen van je Open Banking partner

In deze blogpost delen we vier punten die je in het achterhoofd moet houden wanneer je een partner kiest voor ...