Alex Dossche

  • Delen
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Digitaal bedrijfspaspoort opent deur naar doorgedreven digitale transformatie

We kunnen er niet omheen: dé drijvende kracht achter de toenemende digitalisering van onze samenleving en economie is dit jaar helaas een dodelijk virus. Alle bedrijven moeten zich met hun online business daarbij voegen naar de groeiende vereisten van het elektronische zakendoen. Zo is er steeds meer nood aan een betrouwbare – lees: geverifieerde en dus legitieme – digitale bedrijfsidentiteit. Met TruliUs, onze nieuwste oplossing voor bedrijfsidentiteiten, komt Isabel Group nu ook aan die cruciale behoefte tegemoet.

 Noodgedwongen of niet, de digitale transformatie van onze economie brengt onvermijdelijk nieuwe uitdagingen met zich mee. Al spreken wij in dat verband liever over opportuniteiten: de aanpak van die nieuwe uitdagingen heeft in het verleden immers steevast tot reële verbeteringen voor onze klanten geleid. Die namen doorgaans de vorm aan van vereenvoudigde, snellere, efficiëntere en dus minder dure bedrijfsprocessen.

 

KYC: complex, tijdrovend en duur

Een nieuwe uitdaging – correctie: opportuniteit – voor heel wat bedrijven die intussen de stap naar elektronisch zakendoen hebben gezet, is het digitaal ‘onboarden’ van klanten. Of letterlijk verteld: die klanten aan boord halen. Concreet stelt zich daarbij de vraag hoe u een potentiële bedrijfsklant online, dus zonder enige fysieke interactie, toch op een legitieme, betrouwbare manier door dat proces van customer onboarding kunt loodsen. Hoe kan u bijvoorbeeld nagaan of die bedrijfsklant wel degelijk is wie hij beweert te zijn? Hoe kan u zich ervan verzekeren dat de persoon die zich online presenteert als bedrijfsleider dat in werkelijkheid ook is? En last but not least: hoe kan u controleren of een persoon de juiste mandaten heeft om zijn bedrijf naar de buitenwereld te vertegenwoordigen en het eventueel te verbinden tot een aankoop?                                               

Om op al die vragen te kunnen antwoorden, moet er tijdens de customer onboarding een correcte KYC-validatie gebeuren. KYC (Know Your Customer) is echter bij uitstek een complexe, tijdrovende en bijgevolg dure procedure. In sommige sectoren kan het dagen tot zelfs weken duren om een nieuwe klant op een waarheidsgetrouwe manier te onboarden. Dat staat natuurlijk haaks op de versnelling die de trend naar digitalisering impliceert.

 

Fraude- noch toekomstbestendig

De bestaande KYC-processen in de b2b-markt kampen ook met andere nadelen. Zo werken veel bedrijven nog met invulformulieren op hun website. Nog afgezien van het feit dat dit geen klantvriendelijke oplossing is, omdat klanten steeds weer dezelfde informatie moeten ingeven, is er ook een reëel risico op fraude. Mag u de gegevens die een klant online achterlaat immers zomaar als waarheidsgetrouw beschouwen? Zelfs indien u ervan uitgaat dat de klant oprecht is, kunnen er altijd nog menselijke fouten die online ingevulde formulieren binnensluipen.

De bestaande KYC-processen zijn niet alleen fraudegevoelig, ze bieden bedrijven ook slechts een momentopname aan en zijn helaas niet toekomstbestendig. Wie garandeert u bijvoorbeeld dat de gegevens die een nieuwe klant u maanden geleden online heeft verstrekt en die u op dat moment aan een grondige KYC-controle hebt onderworpen, vandaag nog steeds correct zijn? En omgekeerd: wie garandeert u dat de persoon die vandaag gemandateerd is als bedrijfsleider voor een welbepaalde firma over enkele maanden datzelfde mandaat nog steeds zal uitoefenen? De meeste bedrijven zijn jammer genoeg niet in staat om op regelmatige basis de mandaten op te vragen van de personen met wie ze online zaken willen doen.

Ook met vragen rond het engagement van een nieuwe klant blijken bedrijven die digitaal actief zijn nog erg vaak te worstelen. Hamvraag in dat verband is natuurlijk hoe u een verkoop online kunt afronden en daarbij uw rechten als verkoper beschermen. Dan komen we opnieuw uit bij de vraag naar de mandaten van de personen van het bedrijf waarmee u zaken wil doen. Hebben zij met name het mandaat om zich te engageren voor een aankoop? Mogen en kunnen zij digitale contracten ondertekenen in naam van hun bedrijf?

 

Standaard voor bedrijfsidentiteiten

Eerder dit jaar kondigde Isabel Group een nieuwe oplossing aan die dat KYC-proces en daarmee ook het onboarden van nieuwe bedrijfsklanten gevoelig zou verbeteren. Die oplossing, een ‘digital corporate identity platform’ voor de b2b-markt, zijn we intussen volop aan het uitrollen. De naam van het platform spreekt alvast voor zich: TruliUs, verwijzend naar het Engelse “Truly us” (vrij vertaald: “Wij zijn het echt”).

Gebruikers krijgen dankzij TruliUs een beveiligd digitaal bedrijfspaspoort in handen dat hen in staat stelt om online onboarding-processen en transacties vlotter af te handelen. Lees: zonder manuele en tijdrovende KYC-checks. Die nemen onze medewerkers voor hun rekening. Zo wordt u maximaal ontzorgd. Samengevat staat TruliUs voor eenvoud, efficiëntie, snelheid, veiligheid, toekomstbestendigheid en, niet te vergeten, kostenbesparing.

Als fintechpionier en grootste fintechgroep in België koesteren wij de ambitie om TruliUs op termijn te laten uitgroeien tot dé standaard in de Belgische markt voor bedrijfsidentiteiten. Daarbij is de verleiding groot om TruliUs in één adem te noemen met een digitale identificatie-app als Itsme, die de identiteit van burgers bekrachtigt. Maar TruliUs doet veel meer dan dat. Het platform verbindt bedrijven die hun identiteit registreren in TruliUs met bedrijven die nood hebben aan geverifieerde data van de bedrijfsklanten met wie ze digitaal zaken willen doen. Op die manier creëren wij via TruliUs een nieuw, open ecosysteem dat uiteindelijk de hoeksteen kan vormen voor de doorgedreven digitalisering van al die bedrijven.

  • Delen
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Gerelateerde berichten

Blogs

3 dingen om te onthouden van Fintech Belgium Summit 2018

Fintech Belgium bracht voor de derde keer de fine fleur van de fintech bijeen op de Fintech Belgium Summit in ...

Blogs

Wij zijn Isabel Group: Folkert De Neve, onze Customer Success Manager

Onlangs ontving Folkert een Isabel Group value award. Het ideale moment dus om hem wat beter te leren kennen.

Blogs

Hoe Keytrade Bank het voortouw neemt in de naleving van PSD2

Keytrade Bank zal de eerste Belgische bank zijn die de vrijstelling van 180 dagen Strong Customer Aut