Gegevensbescherming

Let’s stay in touch…

Isabel Group hecht veel waarde aan de lange termijn relatie met haar klanten, partners, stakeholders…

In het licht van de nieuwe regelgeving (GDPR*) betreffende de beveiliging en de bescherming van de privacy lichten we u graag in betreffende de stappen die Isabel Group heeft ondernomen en nog steeds onderneemt. Uw privacy belangt ook ons aan.

U vindt meer gedetailleerde informatie per oplossing:

*De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van 1995 (95/46/EC) en is ontworpen om de privacywetgeving doorheen Europa te harmoniseren. Privacyrechten van EU-burgers worden er mee versterkt en uitgebreid.  De wijze waarop organisaties over de hele regio omgaan met data privacy wordt omgevormd.