GEGEVENSMANIFEST

Hoe beschermt Isabel Group uw bedrijfsgegevens?

Elk jaar verwerkt en beheert ons bedrijf miljoenen gegevensbestanden, en dat is een verantwoordelijkheid die we serieus nemen. Daarom creëerden we het gegevensmanifest van Isabel Group. Het vat de basisprincipes samen die we hanteren voor het beheer van gegevens bij de ontwikkeling van onze oplossingen, het gebruik van onze transactieplatformen, en de verwerking van bedrijfsgegevens. Net als vele andere organisaties heeft Isabel Group kosten noch moeite gespaard om de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te leven. Deze EU-verordening, een herziening van de richtlijn gegevensbescherming van 1995, heeft als doel de persoonlijke gegevens en privacy van alle personen in de Europese Unie te beschermen.

In onze huidige samenleving, die steeds meer door gegevens wordt gestuurd, moeten we dankbaar zijn voor deze verordening die de regels voor de verwerking van persoonlijke gegevens duidelijk uiteenzet. Tot op vandaag is er echter nog geen gelijkaardige verordening voor bedrijfsgegevens.

In ons portfolio verwerken we elk jaar weer miljoenen transacties. We staan garant voor de authenticiteit en vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens die de levenscyclus van bedrijven in heel Europa beïnvloeden.

De media wijst ons regelmatig op de overvloed aan gegevens in onze maatschappij, die steeds meer door die gegevens gestuurd wordt. Dit roept logischerwijs vragen op over het gebruik of potentiële misbruik van bedrijfsgegevens. In dit kader stelde Isabel Group een gegevensmanifest op met zeven basisprincipes voor de verwerking van niet-persoonsgebonden klantengegevens.

rule 1

U BLIJFT DE EIGENAAR VAN UW GEGEVENS

De gegevens die we verwerken, zijn eigendom van onze klanten, niet van ons.

rule 2

ENKEL VOOR RECHTMATIG GEBRUIK

Wij gebruiken klantengegevens op een billijke manier. Gegevens worden slechts opgeslagen indien dat strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening aan onze klanten, in het belang van onze klanten en voor een beperkte periode.

rule 3

TOESTEMMING VOOR HET DELEN VAN GEGEVENS

Wij delen klantengegevens niet met externe partijen zonder de toestemming van onze klanten.

rule 4

VOOR EEN VLOTTERE EN ZORGELOZE GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken de gegevens van onze klanten enkel om onze producten te verbeteren, en de bedrijfsprocessen van onze klanten vlotter en zorgeloos te laten verlopen.

rule 5

BIJKOMENDE OFFICIËLE BRONNEN

Overheidsinstellingen verstrekken ons bijkomende officiële gegevensbronnen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten, financiën enz. Wij verzamelen informatie
uit openbare en voor iedereen toegankelijke bronnen, zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Staatsblad en de Nationale Bank van België om onze
datasets te verrijken overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van deze bronnen.

rule 6

ANONIEM GEPUBLICEERD

Alle cijfergegevens in de door Isabel Group gepubliceerde macro-economische verslagen zijn volledig geanonimiseerd, en kunnen niet herleid worden tot specifieke bedrijven.

rule 7

GEEN ACHTERPOORTJES

Onze aandeelhoudende financiële instellingen worden vertegenwoordigd door de raad van bestuur van Isabel Group: onze aandeelhouders hebben geen inspraak in onze bedrijfsactiviteiten. Dat betekent dat er geen achterpoortjes zijn om toegang te verkrijgen tot onze gegevens via onze aandeelhouders of andere externe partijen. Bovendien wordt geen informatie uitgewisseld zonder toestemming van onze klanten.