Financiële transacties veilig achter slot en grendel

Security services

Beveiliging van het hoogste niveau voor uw financiële business transacties

In de schaduw van de digitalisering schuilt een steeds groter risico op cybercriminaliteit. Daarom rekenen meer dan twintig banken en bankengroepen dagelijks op Isabel Security om hun high value financiële transacties te beveiligen. Wij bieden de nodige beveiliging met user identity management en business application integrity van het hoogste niveau.

Dankzij de Isabel Security verleent de Isabel SmartCard niet enkel toegang tot Isabel 6, maar ook tot bepaalde bank toepassingen en online toepassingen van overheidsdiensten. Isabel Group biedt de mogelijkheid aan banken om de Isabel Security te hergebruiken voor eigen toepassingen en te rebranden onder hun eigen naam.

Bovendien is Isabel Group een van de drijvende krachten achter het Cybersecurity Information Sharing Platform, dat banken in staat stelt om snel en efficiënt informatie met elkaar te delen over mogelijke inbreuken tegen de cybersecurity.

  • Hoog niveau van user identity management en business application integrity

  • Beveiliging financiële transacties

  • Cybersecurity Information Sharing Platform