Mathias Eleaume

 • Delen
 • facebook
 • twitter
 • linkedin

Beheer van klantenrisico’s: 5 kernpunten

Risicobeheer voor klanten is een belangrijke uitdaging voor elke onderneming: het vermijden van wanbetalingen en het verminderen van betalingsachterstanden zijn belangrijke factoren om een goede financiële gezondheid te garanderen en groei te bevorderen. De huidige crisis herschikt het dek: je solvabele klant in augustus 2020 kan nu in financiële moeilijkheden verkeren. Ontdek hoe je je klantenrisico geval per geval opnieuw kunt beoordelen in het licht van de recente omwentelingen.

Terugkijken op risico’s voor klanten blijft essentieel

Crisis of niet, de juiste reflexen moeten aanwezig blijven om risico’s in te schatten wanneer je een zakelijke relatie met een nieuwe klant aangaat.

1. Kom meer te weten over het bedrijf

Je toekomstige klant kennen is essentieel om te beslissen of je al dan niet een contract met hem aangaat. Informeer naar de juridische en gerechtelijke situatie van de onderneming om haar solvabiliteit te beoordelen:

 • Intern: de betrokken afdelingen van het bedrijf van de klant kunnen je nuttige informatie geven. De boekhoudkundige afdeling, bijvoorbeeld, zal je vertellen over de toegepaste betalingsvoorwaarden en details over het betalingsbeleid in het algemeen.

 • Op de Balanscentrale website: een waardevolle bron van informatie. In het bijzonder kun je de jaarrekeningen van de onderneming raadplegen om een idee te krijgen van de financiën. Je kunt ook de database van het Hypotheekregister raadplegen om na te gaan of er een hypotheek op het eigendom van de firma rust.

2. Evalueer de financiële situatie van de onderneming

Gearing, Days Sales Outstanding (DSO) en EBITDA: deze financiële ratio’s helpen je om je inschatting van het klantenrisico te verfijnen. Je krijgt een meer volledige economische en financiële analyse.

 • Gearing meet het effect van de schuld van de onderneming op haar eigen vermogen. Het resultaat ervan moet worden beoordeeld in het licht van de specifieke strategie van de betrokken bedrijfssector.

 • De DSO geeft aan hoeveel tijd er in de onderneming verstrijkt tussen de dag van de transactie en de dag van de inning. Zo beoordeel je het risico dat de onderneming loopt om vorderingen niet te innen.

 • EBITDA is een indicator van winst, die vergeleken kan worden met bedrijven in dezelfde sector.

In de huidige context blijven de visie op de juridische situatie van de onderneming en de berekening van haar financiële ratio’s goede indicatoren. Maar wees voorzichtig. Ze zijn slechts het begin van een inschatting van het klantenrisico: de gegevens zijn gebaseerd op een visie uit het verleden, “van voor de crisis”. Vooral de tijd die nodig is om de rekeningen te publiceren, kan misleidend zijn. Een andere grote moeilijkheid is dat de verschillende maatregelen om bedrijven te helpen de insolventieprocedure vertragen en je een vertekend beeld geven. 

 

Een toekomstgerichte aanpak is noodzakelijk in onzekere tijden

In 2021 is anticiperen belangrijker dan ooit. Omdat de economische situatie snel verandert, vereist klantenrisicobeheer dat je je uitstaande vorderingen nauwkeurig controleert.

3. Analyseer betalingsgedrag

Het controleren van je uitstaande vorderingen moet dagelijks gebeuren om passende maatregelen te kunnen nemen zonder tijd te verliezen. Is een klant ongewoon laat met betalen? Stapelt een klantenrekening onbetaalde facturen op? Wordt de incassotermijn voor je vorderingen op een subtiele manier langer? Dit zijn aaanwijzingen die je moeten waarschuwen: je klantenrisico neemt toe.

Opmerking: om je uitstaande vorderingen effectief te kunnen controleren, heb je een volledig, real-time overzicht nodig. Analytische hulpmiddelen en waarschuwingsfuncties helpen je ook om snel te handelen.


2 manieren om je klantenrisico in 2021 te beheren

Merk je dat het risico voor je klanten toeneemt? 2 manieren om de belangen van je bedrijf te beschermen.

4. Pas je facturerings- en betalingsvoorwaarden aan het risico aan

Elke klant reageert anders op de crisis, dus kies een strategie per geval om te voorkomen dat je goede betalers straft – en zo een uitstekende klantenrelatie in stand houdt! Door elke klant in een betalerprofiel in te delen, kun je gemakkelijk arbitreren bij het aanpassen van je facturerings- en betalingsvoorwaarden.

Opmerking: een scoringshulpmiddel helpt je om het risico van de klant te beoordelen, zodat je je beleid per geval kunt aanpassen.

Bijvoorbeeld:

 • Een klant met een hoog risico zal een strengere kredietlimiet krijgen.

 • Je verkort de betalingstermijn in geval van hoog risico, om sneller te kunnen handelen in geval van wanbetaling.

 • Het stellen van garanties maakt het mogelijk de betalingen van je risicovolle klanten veilig te stellen.

Het doel: geen enkele klant ab initio uitsluiten, maar je voorwaarden laten evolueren naarmate de situatie van de klant verandert.

5. Personaliseer je klantenherinnering volgens het profiel van de betaler

Dunning is de beste operationele manier om je klantenrisico te beheren. Het gaat erom het juiste evenwicht te vinden tussen overtuiging en klantvriendelijkheid om de dubbele uitdaging van de commerciële relatie en de verkorting van je betalingstermijnen aan te gaan. 

3 goede praktijken:

 1. Sluit geen enkele klant van de herinneringsprocedure uit onder het voorwendsel dat hij geen risico loopt. Dunning is deugdzaam: de klant is inderdaad dankbaar voor deze herinnering – mits ze aangenaam wordt verwoord.

 2. Stem de herinnering af op het profiel van de klant. De druk moet geleidelijk opgevoerd worden, waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met het risico voor de klant, maar ook met de vertraging in de betaling.

 3. Maak, zeker in deze onzekere tijden, je aanmaningsscenario’s wendbaar.

 

Wees ultra-reactief met een hulpmiddel voor klantenrisicobeheer

Voorkom risico’s door een geoptimaliseerde controle van je uitstaande vorderingen. Je incassosoftware moet inspelen op je specifieke uitdagingen in tijden van crisis:

 • Een uitgebreid dashboard en een waarschuwingssysteem om snel te handelen bij de geringste anomalie in de betaling.

 • Scoringsfuncties om je procedures aan verschillende klantenprofielen aan te passen.

 • Automatisering om al je klanten op een betrouwbare en gepersonaliseerde manier op te volgen.

 • Samenwerkingsmodus om informatie te delen op alle niveaus van de onderneming, en efficiëntie te winnen bij de inning van je vorderingen.

Als partner van kleine en middelgrote ondernemingen, helpt Clearnox  bij de digitalisering van je incassoprocessen. Met de incassosoftware van Clearnox kunt u uw openstaande vorderingen efficiënt beheren, zonder tijd te verliezen.

 • Delen
 • facebook
 • twitter
 • linkedin

Gerelateerde berichten

Blogs

Wij zijn Isabel Group: Jan Rubbrecht, een ijzersterke werknemer in dienst bij Isabel Group

Jan is onze IT Change Coordinator. Hij werkt al 6 jaar bij Isabel Group.  Jan nam deel aan de volledige Ironman-triatlon ...

Blogs

Beheer van klantenrisico's: 5 kernpunten

Ontdek hoe je je klantenrisico geval per geval opnieuw kunt beoordelen in het licht van de recente omwentelingen.

Blogs

3 financiële flows die kleinere bedrijven vlot kunnen automatiseren

Financiële automatisering is niet langer het voorrecht van grote ondernemingen. Integendeel! De oplossing is nog nooit zo toegankelijk geweest voor ...